Salis, U. van.

Three volumes: Beelden-galerij der heimwee-kranken. Een leesboek voor lijdenden. Van Ulysses van Salis den ouden. Uit het hoogduitsch, Haarlem J.L. Augustini 1802 & 1803 (volume II and III).

Harddover binding with decorated paper. Three volumes. Title page of first volume fortified with thicker paper, original paper with creases. Title page of second volume missing “tweede deel” and some browning. Interior of all three volumes with some smudges but good readible. Complete copies.

Ulysses von Salis-Marschlins (1728-1800) was a Swiss politician and author.

Over dit boek in Vaderlandsche letteroefeningen 1819: Ulysses heeft over het lijden voorbeeldeloos fraai geschreven en heeft (..) ook een voorbeeld van lijdzaamheid gegeven, hetwelk ten bewijze kan verstrekken, dat een gedrag, hoedanig men Melaatschen doet houden, niet hersenschimmig, en geen bloot ideäal is, dat niet zou kunnen verwezenlijkt worden. (…) Zwitserschen Edelman! Zijn deze bladeren een voorteeken, dat de Heere geve! dan gaan Franschen ons stichten, (!!!) en zal zich nog het een en ander openbaren, als heugelijk gevolg van bedroevende tijden.’

Incl. VAT  72,60

Excl. VAT  60,00

SKU: ZZ90338 Categories: ,

Download Catalog

Additional information

Abebooks

Period Made

You may also like…