[Printed documents, electoral roll, Terschelling, 1860-1894] Lijsten van inwoners van Terschelling die gerechtigd zijn tot het kiezen van leden van Provinciale Staten (incidenteel ook Tweede Kamer), over de jaren 1860-1894 (met uitzondering van de jaren 1862, 1865, 1866, 1883, 1885, 1887), ca. 50 katernen manuscripten, deels gedrukt.

Per katern ca. 100 personen met: naam, geboorteplaats en -datum, bedragen betaalt in grondbelasting, personele belasting en patentrecht. M9533

Incl. VAT  245,25

Excl. VAT  225,00

Download Catalog

Additional information

Abebooks

Period Made

You may also like…