Ter gedachtenisse van … mr. Samuel Everwijn, in zijn … leven Heere van Brandwijk en Gybeland, enz. in den oudraad der stadt Dordrecht, mitsgaders rentmeester der kerken en kapittels goederen binnen de opgemelde stad, enz. overleden den 7 van slagtmaand 1730. z.p. 4º: [24] p. Watervlekkig.

1730, 7 november Gedichten ondertekend: Joh. v.d. Brouke; Joh. v.d. Burch; Pieter Hoeufft; Joannes van Braam. Zinspelingen op het feit dat schout en schepenen van Brandwijk nog slechts drie jaar geleden hulde en manschap deden, op zijn voorvader Pieter l’Oiseleur, Heer van Villiers. Nieuweboer: KBH

Incl. VAT  103,55

Excl. VAT  95,00

Download Catalog