Ter bruilofte van den heere Jacob Hagen en jongkvrouwe Hester Emerentia Kruydenier, geviert binnen Amsterdam den 24 van Wiedemaant 1727. Amsterdam, J. Oosterwijk, z.j. 4º: [20] p. Met groot titelvignet door en naar J.C. Philips met monogram en allegorische voorstellingen. Ertegenover een uitlegging door J. Oosterwijk.

1727, 24 juni Gedichten ondertekend: ‘Uit vriendschap’; C.K. [= Claaes Kruydenier?]; J. Oosterwijk. Zinspeling op het feit dat beiden enig kind zijn. Nieuweboer: CBG

Incl. VAT  163,50

Excl. VAT  150,00

Download Catalog