Hoola van Nooten, Dirk.

[Schoonhoven, 1782, Rare] Redevoering ten betooge Dat het voor eene Burgermaatschappij van het gewigtigste belang zij, dat waare verdiensten door aanzien, door aanprijsingen, en door belooningen, bij het volk eerwaardig gemaakt worden. Uitgesprooken in het Departement van den Oeconomischen Tak te Schoonhoven, op den 28 December 1781, By gelegenheid, dat aan den Heere J. Timmerman, ter belooning van zyn uitgevonden Zandbagger-Werktuig, de Goude Medaille wierd overhandigt, Wouter Verblaauw, Te Gouda, Schoonhoven 1782, 46 pp.

Original paper binding, 22,5 x 14 cm. In good condition, with uncut pages.

Rede uitgesproken ter gelegenheid aan het uitreiken van de Gouden Medaille aan de heer J. Timmerman ter beloning van zijn uitgevonden Zandbagger-werktuig (baggeren).

Incl. VAT  136,25

Excl. VAT  125,00

SKU: ZZ90396-016 Categories: , , ,

Download Catalog

Additional information

Abebooks

Period Made

You may also like…