[Resolutie Zeeland 1786]

Resolutie van hun ed. mog. de heeren staaten van Zeeland, van den 16 October 1786 tot maintien van de tegenwoordige Constitutie en Regeeringsform; en eenige andere stukken daar toe betrekkelyk, 3 pp. TOGETHER WITH Missive van Zyne Doorlugtige Hoogheid Willem de Vyfde, prince van Orange an Nassau, aan hun hoog mogende, de heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, p. 4 – 17 TOGETHER WITH Extract uit het Register van de Resolutien der Heeren Staaten van Zeeland den 2 November 1786, p. 18-

No cover, 205 x 125 mm.

Incl. VAT  38,15

Excl. VAT  35,00

SKU: 66905 Categories: , ,

Download Catalog