---

Publicatie van de Prov. Representanten van het volk van Holland, d.d. 29-10-1795, betr. het testeren van r. k. priesters. ‘s-Gravenhage, Landsdrukkerij, 1795.

Plano, 1 blad, met afb. van Hollandse tuin in houtsnede.C3119

In tegenstelling tot het placaat van 4-5-1655 en van de Resolutie van de Staten van Holland van 17-6-1741 is het voortaan toegestaan dat r. k. priesters hun testament maken voor notarissen of gerechten. Wel blijft het verboden om geestelijke personen, armengestichten of godshuizen in hun testament te bevoordelen.

Incl. VAT  81,75

Excl. VAT  75,00

SKU: 55691 Categories: , , , , ,

Download Catalog