Pamphlet. Verkiesinghe der E.E. magistraten tot Rotterdam, Ghedaen by den (…) Prince van Orangnien, etc. Volgende de Resolutie der Hoocm. Heeren Staten Generael. Mitsgaders de namen zoo wel vande Nieu-ghekoren, als der Ghedeporteerde. (met de wapens van prins Maurits en der stad Rotterdam op den titel), Tot Rotterdam, By Jan van Waesberghe 1618, 4 pp..

Election of the E.E. magistrates of Rotterdam. The entering of the troops of Graaf Ernst is dated here on October 27, 1618 (in stead of October 29).
Printed in 1618 by Jan van Waesberghe in Rotterdam. Dutch. Rare copy. Knuttel 2708.

h 177 x b 140 m. 3 pages.
Decent copy; cut off at the top. No cover.

Incl. VAT  81,75

Excl. VAT  75,00

SKU: 65269 Category:

Download Catalog