Pamphlet. Procvratie By eenighe steden van Hollant gegeven aen heure gecommitteerden, ter Dach-vaert van de heeren Staten van Hollant vanden 14 Mey 1618 (…), Stilo Novo, mitsgaders De Procuratie dien volgende b de (…) 3 Junij 1618. Stilo Veteri. Met de Verclaringe ende Limitatie by de Magistraet der Stadt Utrecht (…) 10 Junij 1618. Stilo Veteri, ‘s-Gravenhage, by Hillebrant Jacobsz 1619, 10 pp.

A mandate from various cities of Holland presented to their delegates.
Printed in 1618. Dutch. Rare copy. Knuttel 2593.

h 180 x b 140 m.
Fair copy. paper cover.

Incl. VAT  49,05

Excl. VAT  45,00