Signatory: Jacobus Scheltus.

Pamphlet. Placaat. De Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Allen den geenen (…). Tot voordeel van de Papiermakerye hier te Lande/ in de jaren 1719/1720 en 1724 verboden hebben den uytvoer van lompen (…) Griffier (…) P.J. van Borssele vander Hooghe. ‘s-Gravenhage, by Jacobus Scheltus, ordinaris Drucker van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, anno 1730. Met Privilegie. 1 p.

Ordinance on the possibility to use old clothes to make paper.

Dutch. [S.n].1730, ‘s-Gravenhage.

h 410 x w 300 mm, one sheet with top and bottom edges creased. Horizontal fold in the middle. Minor brown spots, on the back handwritten numbers (a bill?) and the date 1728.

Incl. VAT  81,75

Excl. VAT  75,00