Buys, Willem

[Pamphlet, pastry-cooks, koekbakkers, 1746] Publicatie. De Staaten van Holland en Westvriesland, Allen den geenen die deesen sullen sien of hooren leefen/ salut/ doen te weeten (…), Was geteekent Willem Buys. By Isaac en Jacobus Scheltus, ordinaris Drukkers van de Edele Groot Mog. Heeren Staaten van Holland en Westvriesland. Anno 1746. 3 pp.

No binding, 21 x 16 cm. Regulation on pastry cooks, koekbakkers.

 

Incl. VAT  98,10

Excl. VAT  90,00

Download Catalog

Additional information

Abebooks

Period Made