Pamphlet. Openinghe ende aanwijsinghe van bequame Middelen, omme niet alleen de Kercken deser Gheunieerde Provincien, maar oock alle de Ghereformeerde Kercken van Christenrijck met malkanderen te vereeenigen: Ghestelt door (…) P. du Moulin, Bedienaer des H. Euangelij (…) tot Parijs. Wt het Fransch (…) over-gheset, ‘s-Gravenhage, by Hillebrant Jacobssz 1618, 8 pp.

On the unity of the Reformed church and the other churches.
Printed in 1618, by Hillebrant Jacobssen. Dutch. Rare copy. Knuttel 2543.

h 194 x b 149 m. 8 pages.
Fair copy, waterstains. Paper cover.

Incl. VAT  81,75

Excl. VAT  75,00