[Author unknown]

Pamphlet. De zeven WONDEREN der WEERELD. Alle de geschied schrijvers die ooit de zeven WOnderen van de Wereld beschreven hebben, verhalen evenwel haar wonderbaarlijke grootheid so wijdlopig niet, als zij wel in der daad geweest zijn. 1 p. Signatory: Zulken en diergelijken machtigen Weken, toonen ons wat de Konst, Vlijt en de Arbeid der Menschen vermag; waar van HORATIUS roemt.

Pamphlet on laid paper with watermark, 340 x 210 mm. With wormholes. See photo.
Mentioning: Toorn van Babylon (toren van Babylon); Pyramids in Egypt (Pyramiden in Egypte); Mausoleum of Artemisia; Hangende tuinen van Babylon; Tempel van Godin Diana, Olympia; Kolossus van Rhodos; Mausoleum van Halicarnassus.

Pamphlet on the Seven Wonders of the World, antique listing.

Incl. VAT  76,30

Excl. VAT  70,00