Does, J. H. vander.

[Pamphlet, butchers, 1756] Publicatie tegen het verkopen van Vleesch van personen geen Beëdigde Vleeshouwers zynde, provisioneel gearresteert by de Vroetschap der Stadt Utrecht den 9. Augusti, en van den Staathuyze (moe folito) gepubliceert den 14. Dito 1756, by Jan Jacob van Poolsum, T’Utrecht, 1756, Utrecht, 4 pp.

No binding,  21,2 x 16,6 cm. Pamphlet against the sale by butchers not being certified (tegen verkopen van vleesch van personen geen beedigde vleeshouwers zynde).

Incl. VAT  32,70

Excl. VAT  30,00

Sold

SKU: ZZ90405-041 Categories: , ,

Download Catalog

Additional information

Abebooks

Period Made

You may also like…