[Pamphlet]

Pamphlet. Beste Kamer der St.-Gen, Verslag van de ochtendzitting van 5 Dec. ‘ 13. In behandeling kwam hedenmorgen een motie ter aanvulling der zedenwetten. Men stelde n.l. voor op Duitsch voorbeeld, Tango, one- en two-step te verbieden, niet alleen voor officieren in uniform,maar voor alle levende wezens. Natuurlijk ging ‘t voorstel af. 1 p.

150 x 190 mm.

Incl. VAT  21,80

Excl. VAT  20,00