Braakensiek, Johan (1858-1940)

[Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Geen Vreemde artsen. 1 p.

280 x 370 mm. Published by: Phot. Roeloffzen & Hubner. Tekening vertoond tijdens het officiële slotdiner van de algemene vergadering 1894 te Amsterdam. De toelichting luidde: “De heer Snijders uit Den Haag opent, als tamboer-majoor, op statige wijze de rij der eigenlijke betoogers. Hij wordt op den voet gevolgd door een man van de spoor, met het zinnebeeld daarvan op zijn hoofd, die de Greenwichtijd vertoont. Daarnaast wandelt Prof. Nolen, die ons den Midden-Europeeschen tijd doet zien, den tijd van de toekomst, waarvoor hij gestreden
heeft. ( . . . ) Achter hem komen de Heeren Juda en Endtz. De eerste kruit een oude vrouw voort, als symbool van de weduwen, die hij nooit moede wordt te ondersteunen, de andere heeft een ouden heer in zijn kruiwagen, omdat hij ook de hulpbehoevende oude collega in de ondersteuning wil doen deelen. ( . . . ) Verder aanschouwt gij, voortsnellend op een tandem, de heeren Stokvis en Nijhoff. Zonder in her minst notitie van hem te nemen, of althans eenig gevoel te toonen voor zijn Haarlemsche bezwaren tegen overmatige
sport, rijden zij den heer Posthuma, die hen tot bedachtzaamheid aanspoort, voorbi] en bijna omver. Zij ontvangen het vaandel met den korten inhoud van het adres tegen vreemde artsen uit de handen van
Sannes en zijne medestrijders Borst en Hermanides en zi] hebben zulk een haast omdat zij dit zoo snel mogelijk naar de Hooge Regeering willen brengen.

Kruiwagen – wheelbarrow – transport – tijd – time – optocht

Lithograph, total: 280 x 370 mm; in good condition.

Incl. VAT  24,20

Excl. VAT  20,00

Download Catalog