Braakensiek, Johan (1858-1940)

[Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een voorstel tot veraangenaming der kieswetdiscussiën in de hondsdagen, 25 Juni 1893, 1 pp.

300 x 440 mm. Bijvoegsel van de Amsterdammer, Weekblad voor Nederland van 25 Juni 1893. Een voorstel tot veraangenaming der kieswetdiscussiën in de hondsdagen. Tijdelijke verplaatsing der Tweede Kamer naar het koelste plekje in de residentie. Amst. Boek- en Steendrukkerij, v/h. Ellerman, Harms & Co.

Lithograph, total: 300 x 440; a vertical and horizontal folding line through the middle. Spots of discoloration due to time.

Incl. VAT  24,20

Excl. VAT  20,00

SKU: ZZ90313-262 Categories: , ,

Additional information

Period Made

You may also like…