[Newspaper The Hague]

[Newspaper/Krant 1813] Buitengewoone ’S Gravenhaagsche Courant Zaterdag, den woensdag 22 December 1813, 1p.

Printed in The Hague, Gedrukt in ’s Gravenhage, by G. Vosmaek en T. F. Gosse, Stads-Drukkers, en wordt uitgegeven bij B. Scheurleer Jr., in de Venestraat, 1 p.

With PUblicatie of Willem I, Prins van Oranje-Nassau and Reglement van Algemeene Volkswapening met vervolg op de rand van het blad. Signatories: Jan Slicher and J.J. Quarles.

34,4 x 26,5 cm

Incl. VAT  65,40

Excl. VAT  60,00

Download Catalog

Additional information

Abebooks

Period Made

You may also like…