Neerlands schuld, gemaakt in de dagen der beroerte, afgedaan aan den regeerenden hertog Van brunswijk-Lunenburg, door het huwelyk van hoogstdeszelfs doorluchtigen zoon … Carel George August, met mevrouw Frederica Louisa Wilhelmina prinses van Orange en Nassau. Nagezang. Rotterdam, P. van Dijk en J. Hofhout 1790. 8º: 19 p.

1790, [14 oktober] Door Petrus Hofstede, rector, professor en predicant te Rotterdam. Knuttel 21948; niet bij Nieuweboer

Incl. VAT  43,60

Excl. VAT  40,00

Download Catalog