Dittrich, J./Siegemundin geb. Diettrichin, Justina / C. Solingen

[Medical, midwife, 1691] Spiegel der vroed-vrouwen, behelsende een klaer onderrigt van sware verlossingen der kramende vrouwen (…) neffens een klaer berigt ontrent het keeren der qualijk staende geboorten door Justina Dittrichs genaemt Siegemund, alsmede Ampt en pligt der vroed-vrouwen door Cornelis Solingen. Amsterdam, J. ten Hoorn, 1691, (32)+242+(14)+84+(4) pp.

4°, 19 x 15 cm. 19th century half leather binding. Illustrated with 14 pagesize engravings of baby’s in the uterus, uterus, labour, birth etc. B10032

Incl. VAT  1635,00

Excl. VAT  1.500,00

Download Catalog

Additional information

Abebooks

Period Made

You may also like…