Maandelyke uittreksels of Boekzaal der geleerde waerelt, Amsterdam, G. onder de Linden, 1736-1752. Maandelijks verschijnend periodiek, ca. 100 pag. per aflevering. Gebonden in sierpapieren omslag, sommige afleveringen met titelprent. Soms iets waterschade. Prijs per aflevering:

Aanwezig: 1736, februari, maart, november, december; 1737: februari, juni, december; 1738: februari, april, juli; 1739: januari, februari maart, april, juni, juli, augustus, december; 1740: februari, april, juli, augustus, october; 1741: februari, december; 1742: januari, juni, september, december; 1744: juli, augustus, october, november, december; 1745: januari, juni, december; 1746; juni, juli,october; 1747 januari, april, mei, juni; 1748: april; 1749: februari, juni, september, december; 1750: maart, augustus, november; 1751: februari, juli, augustus, november, december; 1752: februari, mei, juni.

Price per individual issue, available are the following issues:
1736, February, March, November, December
1737: February, June, December
1738: February, April, July
1739: January, February, March, April, June, July, August, December
1740: February, April, July, August, October
1741: February, December
1742: January, June, September, December
1744: Juy, August, October, November, December
1745: January, June, December
1746; June, July, October
1747 January, April, May, June
1748: April;
1749: February, June, September, December
1750: March, August, November
1751: February, July, August, November, December;
1752: February, May, June.

Incl. VAT  27,25

Excl. VAT  25,00

SKU: 25155 Category:

Download Catalog