Balen, Petrus van

Lyk-predicatie op ‘t salig af-sterven van (…) de princesse douariere d’Orange, in den Heere gerust den 8 van Herfst-maant 1675(…) gedaan op de groote saal in haar Hof. ‘s-Gravenhage, J. Doll, 1675, (4)+36 pp.

Modern half leatherette. Knuttel 11349.

Met opdracht aan de nakomelingen van de overleden Amalia van Solms, weduwe van Frederik Hendrik. Petrus van Balen (1643-1692) was hofprediker.

Incl. VAT  321,55

Excl. VAT  295,00

SKU: 42754 Categories: , , , Tag:

Download Catalog

You may also like…