Marot

[Literature, humor, 1750] De snaaksche Clement Marot op zyn praatstoel. Verhalende over de driehondert koddige historien en snaakeryen. Doormengt met ernstige en boertige gezegdens, sneedige antwoorden en aertige kwinkslagen. Keulen, Jacobus Gaillard, [ca. 1750], [2]+320 pp..

Half linnen binding with damages, 8º: pi 2 A-K 8 (K2 + (K3)) L-V 8 X 2. Four engraved plates with two fencing / dueling ladies (twee duellerende dames). Restored page 1/2, missing text added in handwriting. p. 49/50 in handwriting. Former owner book historian M. Buisman. Missing the frontispiece and folding engraving near p. 148.

Lit.: Koopmans & Verhuyck, Een kijk op anekdotencollecties in de zeventiende eeuw. Jan Zoet, Het Leven en Bedrijf van Clément Marot (Amsterdam 1991) Forum IV, 1850; De Vries 310 (met 6 platen door N. van der Meer)

Verzameling anecdotes, als uit den mond van den snaekschen en allerschranderste onder de hof-narren Clement Marot, verhaelt, zo zegt het voorwoord van dit volksboekje dat in het midden van de achttiende eeuw is uitgegeven, waarschijnlijk in Amsterdam. Het impressum Jacobus Gaillard te Keulen is een gefingeerd drukkersadres. Clement Marot (1496 – 1544) is onder meer bekend om zijn psalmberijming van 1541. Hij was ook hofdichter van koning Frans I. Al kort na zijn dood werden allerlei bestaande grappen, kluchten en anecdotes op zijn naam geschreven, zoals dat ook met zijn landgenoten François Villon en Rabelais is gebeurd. In Nederland was het de dichter, herbergier en acteur Jan Zoet die in 1655 een (al dan niet vertaalde, dat is niet bekend) verzameling anecdotes liet verschijnen onder de titel ‘Het leven en bedrijf van Clement Marot’, een bundel die tot ver in de negentiende eeuw is herdrukt. Deze Snaaksche Clement Marot, die omstreeks het midden van de achttiende eeuw moet zijn verschenen, heeft met dat werk echter alleen de naam Marot gemeen.

Incl. VAT  245,25

Excl. VAT  225,00

SKU: B10056 Categories: , ,

Download Catalog

Additional information

Abebooks

Period Made

You may also like…