Alethophilus, Christianus [= Henricus a Sancto Ignatio = Henri d'Aumerie]

Jesuitsche streeken, kunsten en arglistigheden, waer mede de societeyt hare nieuwigheden en verfoeyelijke ruymigheden staende houd. Voorgedragen aen sijne Heyligheyd Clemens XI, paus van Romen. Vertaald uit het Latijn door Charitophilus Catholicus. z. pl., 1704.

Gebonden in geheel leer uit de tijd, (20)+349+(11) pag. C2097

BCNI 16291; Bibliotheca Jansenia Belgica 7098; De Backer/Sommervogel IV pag. 540.

Incl. VAT  430,55

Excl. VAT  395,00

SKU: 54716 Categories: , , , , ,

Download Catalog