[Family documents, photography, manuscripts, Indie, 1851-1891] Ca. 200 foto’s en ca. 100 brieven en documenten betreffende de familie Mohr, Koch en Beversluis in Ned. Indie en Utrecht, ca. 1850-ca. 1930.

De oudste brieven dateren uit 1851 en zijn van moeder Van Harencarspel uit Leeuwarden aan dochter en schoonzoon E.J. Koch. Hun dochter, Anna Elisabeth (Bep) Koch (geb. 1872) huwde ca. 1898 dr. E.C.J. Mohr, geb. 1873, later hoogleraar tropische economie te Utrecht, grondlegger van de theorie der Indische bodemkunde en onderzoeker betr. grondstoffen voor keramische- en glasindustrie. Mohr was van Duitse afkomst (ouders te Kreuznach). Onder hun vier kinderen was dr. Emil Johan Mohr, oogarts, (1899-1944), overleden na het vergaan van zijn schip op weg naar Japan in 1944. Hij was gehuwd met Cath. Cornelia Beversluis. Bij deze stukken een groot aantal foto’s van het oude Indie rond 1900, voorts een reisverslag uit 1868 van E.J. Koch, toen wonende te Delft, en een dagboekje uit 1890/91 van Bep Koch. M9717

M9717

Incl. VAT  975,55

Excl. VAT  895,00

Download Catalog

You may also like…