[MANUSCRIPT, BELGIUM, HOORNE, KEIZER JOSEPH, ANTWERPEN, GELDORP] “Brief van placet” van keizer Joseph, dd Brussel 7 juni 1783, voor Nicolaus Josephus de Hornes, de Geldorp, priester, licentiaat in de rechten te Leuven, secretaris van de bisschop van Antwerpen. De Hornes heeft van de paus een canonicale prebende in de kathedraal van Antwerpen gekregen en ontvangt daarvoor de keizerlijke toestemming. Joseph zegelt met het zegel van zijn moeder Maria Theresia, omdat zijn eigen zegel nog niet “gesneden” is.

Manuscript op perkament, folio, 6 p. Met restanten van het zegel. Met opgedrukt zegel van 6 gulden en de handtekeningen van De la Haye en onleesbaar (Joseph??). M5033

Incl. VAT  316,10

Excl. VAT  290,00

Sold

Download Catalog

Additional information

Abebooks

Period Made

You may also like…