Emillaine, Gabriel d' [pseud. voor Antonio Gavin]

Historie van de bedriegeryen der priesters en monicken in de Roomsche kercke. Seer nauwkeurigh aen gemerckt, in onlanghs gedane reysen, door Vranckryck, Italien, Switserland en Duytsland en begrepen in aght brieven. Vertaald door H. v. Quellenburgh, 2 delen, Utrecht, W. Broedelet, 1693.

12°, twee delen in één perkamenten band, (6)+234+224+(42) pag. c1185

Scheepers I 518 (editie 1695); STCN: 1 ex. (UB Amsterdam); Brunet II pag. 968 (de Franse editie). Vertaling van het anoniem verschenen ‘Histoire des tromperies des prêtes et des moines …’ 2 delen, Rotterdam 1693. Het pseudoniem d’Emilliane stond wel op de titelpagina van latere drukken. De werkelijke naam van de auteur is Antonio Gavin.

Incl. VAT  1062,75

Excl. VAT  975,00

SKU: 53072 Categories: , , ,

Download Catalog