Goede, W. / H.L. Fischer

Het bijgeloof ontmaskerd, voorgesteld in ware gebeurtenissen van voorspellingen uit de kaart, de handen, uit koffijdik, enz.; over schatgravers, dwaallichten, maanzieken enz. Naar het Hoogduitsch. Nieuwe (= 2e) uitgave. Zutphen, W.C. Wansleven, 1833.

19e eeuwse kartonnen band, 8+439+(1) pag. Met gravure door C.C. Fuchs op de titelpagina van een waarzegster die de hand van een client leest.C2829

NNBW II 484; De Bie/Loosjes III pag. 276. In het voorwoord kapittelt Goede (1764-1839) aanvakelijk Luthers, later Remonstrants predikant, ouders die door te grote uithuizigheid hun kinderen 'aan dienstbooden enz en dus aan een volksklasse overlaten, bij welke het bijgeloof meestal de diepste wortelen geschoten heeft'. Het boek is een vertaling van Naturgeschichte und Naturlehre zur Dampfung des Aberglaubens uit 1793, geschreven door Heinrich Ludwig Fischer.

Incl. VAT  381,50

Excl. VAT  350,00

SKU: 55342 Categories: , , ,