Hooft, D. & Brienen, A van.

Handgeschreven brieven van D. Hooft, Van Styrum en Rendorp van Marquette dd 20 october 1854, en A.van Brienen dd 30 junij 1850 (4 pp). Samen met: Instructie voor den Secretaris-Thesaurier van de Ridderschap in de Provincie Noord-Holland, 1855 naamlijst der heeren leden. Rapport der commissie benoemd in de buitengewone vergadering der Ridderschap van den 25sten October 1858 (7 pp.), concept reglement voor de Ridderschap, Memorie van Toelichting behoorende bij het gewijzigd regelement.

Over scheiding en deling van het ridderschap. Brief van Van Brienen gericht aan de Leden van de Commissie voor de belangen der Ridderschap van de Provincie Noord-Holland en evenzeer aan de leden der Ridderschap zelve.

Incl. VAT  43,60

Excl. VAT  40,00

SKU: 66620 Categories: ,