HABSBURG, MARIA VAN Brief van Maria, dochter van Karel V en zuster van Philips II, gehuwd met keizer Maximiliaan II van Habsburg, dd Praag 1577, gericht aan Baron Juan. Spaanse tekst (12 regels) met eigen handtekening “Maria”.

Waterschade, waardoor tekstverlies van enkele letters. M5791

Incl. VAT  975,55

Excl. VAT  895,00