N.N.

Haagsche Courant, Vrijdag 4 september 1795. Gelijkheid, Vrijheid en Broederschap. Uittreksel uit de besluiten der Algemeene Centraale Vergadering van Gedeputeerden (..) haare Zitting houdende in den Haage. Den 31 Augustus 1795, Het Eerste Jaar der Bataafsche Vrijheid. By Johannes De Groot en Zoonen.

original old antique newspaper (1 leaf), damaged and repaired with tape. Undersigned by Abraham Staal, Jacob de Jong, A.R. Finck, E. Sluyter, Martz A.L. Heystek, Rant. Jan Willem Evers, Mattys Koon, T.W.M. Ruysch, T.J. de Hoop, Joh. D. Schiffer.

Incl. VAT  38,15

Excl. VAT  35,00

Sold

Download Catalog