[Groningen, tax, belasting, 1665] Provisionele verhooginge van de lyste der generale middelen, waernae den impost van hier naevolgende species sal worden betaelt ende geheven ende daerop de verpachtinge voor het jaer 1666. worden ghedaen, in achtervolghe Staetsche resolutie van den 20. Decemb. 1665. Groningen [s.n.], 1665, 11 pp.

No binding, 18,5 x 14,5 cm.

Incl. VAT  65,40

Excl. VAT  60,00

SKU: ZZ90435-072 Categories: , , Tag:

Download Catalog

Additional information

Abebooks

Period Made