GRONINGEN, STUDENTENLEVEN, HOFSTEDE Pseudo-studiosus hodiernus….. dat is hedendaagsche naam-student of Groninger godsgeleerde ontdekt en wederlegt door R.L.O.R., S. Sanctae theologiae studiosus (= P. Hofstede).

Met: Vervolg op de pseudo-studiosus….. behelzende eenige brieven en gedigten voor en tegen het gemelde tractaatje en deszelfs opsteller….. Leeuwarden, T. van Dessel, 1738, (4) 188, (12), 192 p., 8º, in leren band. Gedrukt boek met in pen de verklaring van enkele pseudoniemen.
Hofstede (1716-1803) werd in 1732 te Groningen als student ingeschreven en “deed aan de ruwe studentenvermaken al te actief mede en maake zich door een overigens niet onverdienstelijk hekelschrift, den Pseudo-studiosus, te Groningen onmogelijk: 27 sept. 1737 liet hij zich inschrijven te Franeker”. Verklaring pseudoniemen: Bijsterkyk = Nieuwolt; zoon van Vulcanus = Groenauw, pastoor te Zuidwolde; Vitriarius = Ten Camp, pastoor te Oldersum, Monoculus = Teller; Clipiarius = Jean Ceuille.

M5951

Incl. VAT  517,75

Excl. VAT  475,00

SKU: 13747 Categories: , , , ,

Download Catalog