Julsingha van, Johan, signatory.

[Groningen, 1723] Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, 1. Op ‘t neder-gerichte, 2. Op ‘t stuk van executie, mitsgaders de instructie voor deser stadts pander ende water schulte. Tot Groningen : by de Weduwe van J. Barlinkhof, 1723, 14 pp.

No binding, sewn together, 19 x 15,5 cm.

Incl. VAT  65,40

Excl. VAT  60,00

SKU: ZZ90435-058 Categories: , Tag:

Download Catalog

Additional information

Abebooks