Muller, J.A.

Geschiedenis, verschijningen en voorspellingen van Johann Adam Müller, landbouwer op de Maisbacherhoeve, twee uren van Heidelberg, ingevolge het echte verhaal door hem zelven gedaan, benevens het letterlijk afschrift van al de daarbij behoorende oorspronkelijke brieven (…) en eene door hem zelven ontworpene schets van de toekomstige verbondsstad Nieuw-Jeruzalem en den burg Sion. Amsterdam, Geysbeek, [1816].

Origineel blanco omslag, 16+77+(5) pag. Geillustreerd met plattegrond van Nieuw Jeruzalem, getekend door F.L. Hofmeester, d.d. Heidelberg 1816. C3027

Knuttel 24400. Nederlandse vertaling, door 'Willem Eerlijk', van 'Geschihct Erscheinung und Prophezeihung', uit 1816. Voorrede van R. von Carl, d.d. Frankfurt a. M. 13-3-1816. Slotvers van Gottlieb Forscher. Volgens de titelpagina zou het boekje een portret van Muller bevatten, maar dit is waarschijnlijk nimmer gedrukt. J.A. Muller (1770-1832) werd bekend als de Bauernprophet. Hij voorspelde in 1807 tegenover koning Friedrich Wilhelm III de nederlaag van Napoleon. De roman Der Bauernprophet van Irma von Drygalski (1928) beschrijft zijn leven.

Incl. VAT  430,55

Excl. VAT  395,00

SKU: 55536 Categories: , , ,