[Kersteman, Franciscus Lievens]

Gedenkwaardige levensbeschrijving van den wereldberoemden Johan Christophorus Ludeman, vermaard philosooph, medicinae doctor, en astrologist te Amsterdam, aldaar overleden den 22 van Lentemaand, 1757 […] doorvlochten met het charakter, en de voornaamste avantuuren van de alombekende Britta Beijer. Nijmegen, Van Goor etc., [1784].

4°: * 4 (-*4, blanco) A-V 4, gepag.: 6, 160 pp. 4°: * 4 (-*4, blanco) A-V 4, gepag.: 6, 160 pp. Oorspr. karton. Lit.: Buijnsters, ‘Een auto-bibliografie van Franciscus Lievens Kersteman’, in: Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 43 (1979); Ter Horst, Franciscus Lievens Kersteman. Het leven van een 18e-eeuwschen avonturier (Amsterdam 1937); Van Iterson, ‘Franciscus Lievens Kersteman en zijn gedwongen verblijven te Rotterdam’, in: Rotterdams jaarboekje 1951; Van der Plank, Inleiding en toelichtingen bij ‘Nieuws tyding uit de andere waereld, of Samenspraak tusschen den beroemden schilder en schryver Jacob Campo Weyerman en den beruchten doctor en astrologist Ludeman’ (Deventer 1986); Stegeman, ‘Eendagspromoties aan de Gelderse universiteit’, in: Bijdragen en mededelingen Vereniging Gelre 86 (1995) Buisman 1037; Forum IV, 2015; Ter Horst 19; Mateboer 443; Scheepers II 838.
Biografie van de Amsterdamse astrologische genezer Ludeman en zijn vriendin Britta. In het voorwoord verklaart Kersteman 27 jaar na Ludemans dood tot de beschrijving van zijn “levensgevallen” te zijn gekomen, omdat hij destijds goed met hem bevriend is geweest en “genoegzaam meest alles uit zijnen mond gehoord” heeft. Dat Kersteman de dokter zelfs maar oppervlakkig gekend heeft, is echter niet erg waarschijnlijk. In ieder geval heeft hij bij zijn werk gebruik gemaakt van een andere biografie, die kort na Ludemans overlijden in 1757 was verschenen en “waarvan wijlen de heer Claus van Laar gezegd wordt de schrijver en uitgever te zijn”, zoals hij in een voetnoot vermeldt. Wat Kersteman en Ludeman naast belangstelling voor de sterrenwichelarij ook gemeen hadden was het bezit van een doctorsbul van de universiteit van Harderwijk. Promoveren kon daar heel snel, wanneer men er wat geld voor over had. Van Iterson: “Toentertijd heette het spottend dat men daar slechts een postkoets hoefde over te blijven om de doctorshoed te verwerven!” En Saskia Stegeman citeert in haar artikel over “eendagspromoties” in Harderwijk het spotversje: “Harderwijk is een stad van negotie / Men verkoopt er bokking, blauwbessen en bullen van promotie”.

Incl. VAT  245,25

Excl. VAT  225,00

SKU: 8575 Categories: , , ,