Ludovicus

[Friesland, village life, [1890?]] Waarheid en verdichting. Tafereelen uit het Friesche Dorpsleven, met eene voorrede van J. Verhagen Jr. Bij T. Slagter, Kollum [1890?], 106 pp.

Paper binding, 20 x 13,5 cm.

Incl. VAT  70,85

Excl. VAT  65,00

SKU: ZZ90438-03 Categories: , Tag:

Download Catalog

Additional information

Abebooks