[Friesland, 1772] Dit zijn die statute en landt Rechten van den landen van West Vrieslandt also sy by die Sassensche tijden in ghestelt waren ende dat daer nu nieuwelic by geordineert is (…) Men sal dit Boercken te Cope vinden toe Leeuwarden by Hebrant ter Stege, 1722, 59 pp.

No binding, 21,5 x 12,5 cm.

Full title:  Dit zijn die statute en landt Rechten van den landen van West Vrieslandt also sy by die Sassensche tijden in ghestelt waren ende dat daer nu nieuwelic by geordineert is / ende is die derdewerf wel gecorriegert en met alle de stedē eñ grietman in west Vrieslant die ghedeelt wordē in drien Oestergoe Weestergoe Ende die seuen wolden met alle die Dorpen ende Cloosteren / buyten off binnen elcke Stadt eñ Grietenie gheleghen is.

 

 

Reprint uit 1772 (oplage 225 exemplaren) van de statuen en landtrechten van (West)Vriesland uit 1541.

Incl. VAT  103,55

Excl. VAT  95,00

SKU: ZZ90433-077 Categories: , , Tag:

Download Catalog

Additional information

Abebooks

Period Made