Ruholtz, Michiel

Fransche prognosticatie ofte prophetische voorseggingen voorseyt door Michiel Ruholts, huysman in Westphalen buyten de stadt Boeckholt (…) welke tot Bon aan den bisschop van Keulen (…) dese geschiedenissen al te samen heeft voorseydt (…) getranslateert (…) door H. Wageveldus. Amsterdam, na de copy van Munster, F. Klinckhamer, 1672.

4°, zonder omslag, (8) pag. C3022

Knuttel 9926. Voorwoord van H.J. Molts, boekdrukker te Munster. Zeldzaam, slechts één ex. in STCN (KB).

Incl. VAT  163,50

Excl. VAT  150,00

SKU: 55920 Categories: , , ,