Bosch van Oud-Amelisweerd, W.L.C.M.

Foto van studentendiner bij candidaatsexamen van Bosch van Oud-Amelisweerd 1924

Utrecht 16-10-1924 ; 14 x 22 cm

Incl. VAT  38,15

Excl. VAT  35,00