Feestzangen ter gelegenheid der huwelijks-partij van den Heer Daniel J. Van der Have en Mejufvrouw Aaltje Bakker, Sneek 7 juni 1887. Sneek, J.J.Wiarda. 8º: [10] p.

1887, 7 juni

Incl. VAT  32,70

Excl. VAT  30,00

Download Catalog