---

[Printed publication 1640, 80 year old war, Wezel/Wesel] Extract uyt seker missive gedateert den 11 July binnen Wesel 1640. ‘s-Gravenhage, L. Breeckeveldt, 1640.

Plano, 1 page, repaired on the edges. Printed by Breeckeveldt Bergen op Zoom. C3111

Anonieme brief met berichten over de aanslag op Wesel. Genoemden: Hals, Gerrit Kiel, Jorgen Lepper, Jan Lepper, Jan Kaels dochter man, Hilleken Passe, Jacob Passe.

De inname van Wesel (Wezel) was de inname van de stad Wesel door het Staatse leger op 19 augustus 1629 tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De inname gebeurde tijdens het grootse Beleg van ‘s HertogenBosch (Den Bosch) en droeg uiteindelijk bij aan de overwinning op het leger van Vlaanderen in Den Bosch.

Inval van de Veluwe – Spaarns-keizerlijke leger – Wezel – Wesel – Beleg Spanjaarden

Incl. VAT  163,50

Excl. VAT  150,00

Download Catalog

Additional information

Abebooks

Period Made