BEYEREN VAN SCHAGEN, SLICHER

[Manuscript 1741, Heraldic drawing] Eigenhandige verklaring d.d. ‘s-Gravenhage 11-9-1741 van Anthonie Slicher, raed ords in het Hof van Holland over een erboven in kleur getekend wapen Beyeren van Schagen. Manuscript, 1 p, folio, met de handtekening van Slicher.

Hij verklaart dat het wapen “riddermatig” is en een “Oudt adelijck irreprochabel quartier, geadmitteerd in de Ridderschap van Holland en dat hetselve is het naaste en reghte quartier van Hendrik Carel grave van Nassau, als grootmoeder van ‘s vaders zijde”. M7071

Incl. VAT  212,55

Excl. VAT  195,00

Download Catalog

Additional information

Abebooks

Period Made

You may also like…