Zaalberg Pzn., J.C.

Eene verklaring, eene briefwisseling en een treurig geschiedverhaal. Woorden aan mijne vrienden. ‘s Gravenhage, H.C. Susan, 1864, 32 pp.

Original paper cover. C0177

NNBW IV pag. 1497. Johannes Cornelis Zaalberg (1828-1885) was predikant te Hendrik-Ido-Ambacht, Deventer en ‘s Gavenhage. In deze laatste stad nam hij in 1867 om gezondheidsredenen ontslag. Een jaar later kwam hij daarop terug, maar de kerkeraad wilde hem niet opnieuw benoemen. Zaalberg bracht de kwestie voor de Synode, die hem in al zijn rechten herstelde. In 1876 aanvaarde hij een betrekking als predikant te Paramaribo. In 1885 zou hij op de terugreis van Suriname naar Nederland overlijden. De hier aangeboden brochure was gevolg van het feit dat Zaalberg geweigerd werd als spreker bij het Ned. Zendelinggenootschap omdat hij de z.g. ‘moderne theologie’ preekte. Ook uit andere functies werd hij ontslagen. Zijn vrouw werd zelfs ‘een oogenblik in levensgevaar gebracht’.

Incl. VAT  38,15

Excl. VAT  35,00

SKU: 54398 Categories: ,

Download Catalog

Additional information

Abebooks

Period Made

You may also like…