Immens, Petrus

Een uitmuntende predikatie door Petrus Immens, In zijn Eerwaardig leven bedienaar des Goddelijken Woords te Middelburg in Zeeland, over exodus 19 vers 5-8, Te Groningen bij N.C. van der Veer, boekhandelaar aan de Groote Markt, op den hoek van de Poelestraat, [s.d], 16 pp.

Original paper cover, 155 x 100 mm. In good condition. Rare book on Zeeland (Middelburg).

Incl. VAT  49,05

Excl. VAT  45,00

SKU: 66901 Categories: , ,