Comrie, Alexander, scoto-Brittannus

[Dutch Pamphlet, funeral, 1749] Samuel in zyn leven zeer gelieft, in zyn doodt betreurt en hoog-geëert ofte Lyk-reden over 1 Sam. XXV. vs. 1 : by gelegentheit van het zalig afsterven van ….Cornelius van Schellingerhout, Leiden, Johannes Hasebroek Leiden, Nicolaas Byl Amsterdam, 39 pp.

No binding, 20 x 16 cm. Full title: Samuel in zyn leven zeer gelieft, in zyn doodt betreurt en hoog-geëert ofte Lyk-reden over 1 Sam. XXV. vs. 1 : by gelegentheit van het zalig afsterven van Den Wel-edelen Gestrengen Heere den Heere Cornelius van Schellingerhout, in zijn Leven Vrij-Heere en Bailluw van Esselykerwoude en Heer Jacobswoude, uitsproken den 27 July 1749 door Alexander Comrie, scoto-Brittannus, A.L.M. Philofophiae Doctor en Predikant te Woubrugge, Leiden, Johannes Hasebroek Leiden, Nicolaas Byl Amsterdam, 39 pp. Interior in good condition.

Alexander Comrie (1706-1774) was een Nederlands gereformeerde predikant van Schotse komaf en een van de laatste vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie. Tientallen jaren predikte hij in Woubrugge. Hij verzette zich tegen de vermenging van de gereformeerde leer met het remonstrantisme en tegen de opkomende geest van de verlichting.

Incl. VAT  65,40

Excl. VAT  60,00

SKU: ZZ90447 Categories: , ,

Download Catalog

Additional information

Abebooks

Period Made

You may also like…