---

Den oprechten Hollantse waersegger ofte prognosticatie op het groote wonder jaer 1666, eertijts gepractiseert door D. Martinus Luther en nae verlicht door D. Joannes Cavinus, professoren in d’aenwysinge der Roomse dwalingen, waer in de bouvalligheyt der Roomsche stoel (…) wert vertoont (…) Tegen den hier nevens gaenden Vlaemschen leughen-gheest (…) gepractiseert door Joannes Calvinus. Antwerpen, erven paus Juth [1666].

4°, blanco karton omslag, 43 pag. C3025

Knuttel 9230. Jaar van uitgave in chronogram.

Incl. VAT  163,50

Excl. VAT  150,00

Download Catalog