De zevende Augustus of de heuchelike geboortedag van Nederlands moeder en Debora, Frederica Sophia wilhelmina … gedacht toen heure koninglike hoogheid op den 7. Augustus 1788 37 jaaren oud wierdt. Leiden, J. Hasebroek en A. van Houte, 1788. 8º: 12 p.

1788, 7 augustus Gedichten door Jacobus Dagevos, em. pred. van Oegstgeest en deszelfs zoon Jacobus Dagevos, student der H. Godgeleerdheid te Leiden. Niet in Knuttel

Incl. VAT  81,75

Excl. VAT  75,00

Download Catalog