De zangberg gezuivert. Muizenzang. met de geheele aanmerkingen van Opsonius Mero, Biberius Edax, Sorbilius Dento, Lurconius Crapula, en Vinius Curculio ; nader opgeheldert met staat- en zedekundige … aantekeningen ; / door zorg en arbeid van Dr. Chrysostomus Matanasius ; hierby koomt het afbeeldzel van den grooten Parnasbullebak, Saccharias Klistorinus, nevens een Catalogus der reeds uitgegeevene, en nog gereet zynde Werken, tot dezen Muizenzang behoordende, ‘s-Gravenhage, G. Gasinet, 1716, [2

Paper cover with creases, pages also with smudgy edges. Againts J. de Haes and J. Zeeus. In stead of the portrait of Klistorinus, this copy has the famous portrait of Zeeus by Van Gunst. Knuttel 16332. Matanasius is either P.A. De Huybert van Kruiningen òr J.J. Mauricius.
GG0281. Rare copy.

Incl. VAT  98,10

Excl. VAT  90,00

SKU: 9448 Category:

Download Catalog