[Visscher, L.G.]

De Jesuiten in Nederland. Bevattende 1e De geheime instructien van de societeit Jesu ten dienste der Nederlandsche Jesuiten, 2e Verhaal van een schandelijken diefstal door de Jesuiten, ten nadeele eener Utrechtsche familie gepleegd. Utrecht, Bosch, 1845.

Origineel bedrukt papieren omslag, 8+32+64 pag. Met verklaring in pen van de drukker op de titelpagina. C2911

Knuttel 28301. Het tweede gedeelte bestaat uit het verhaal over Rombout van Vianen, die met echtgenote Maria Anna Juste Davis en dochter Jacoba van Vianen in 1739 in Brussel door hun Jesuit-biechtvader Ludgerus Janssens van hun gelden (F 266.000) werden beroofd. Er volgden processen, terechtstelling van twee mannen: Konifloe en Van den Brant (1743), gevangenis voor Van Vianen wiens vrouw inmiddels was overleden en pas in 1745 kon Van Vianen, tot armoede vervallen, de gevangenis verlaten.

Incl. VAT  321,55

Excl. VAT  295,00

SKU: 55422 Categories: , , , , ,

Download Catalog